De aanstaande vergadering is dit jaar op donderdag 25 april 2024

Deze vind  deze keer plaats in het Duiven lokaal Doesburg
Parallelweg Den Helder
aanvang 19.30 uur

AGENDA

1. OPENING
2. NOTULEN VORIGE VERGADERING
3. INGEKOMEN STUKKEN
4 .JAARVERSLAG SECRETARIS
5. jAARVERSLAG KASCOMMISSIE
6. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
7. VERKIEZING KASCONTROLE
oud; Maus  J en Romer J

nieuw: Romer J en ?????
8. BESTUURSVERKIEZINGEN
PENNINGMEESTER, SECRETARIS EN RINGENCOMM. ZIJN AFTREDEND EN HERKIESBAAR
9 PAUZE
10'NABESPREKING TT 2023
11. WAT TER TAFEL KOMT
12. RONDVRAAG
13. SLUITING

                           
 
Kandidaten voor de bestuursverkiezingen kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris tot 5 minuten voor aanvang van de vergadering.
 
Tijdens de vergadering is er een mogelijkheid voor de leden die zelf geen ringen via internet kunnen bestellen dit met een van de bestuursleden te doen.
 

Onze jaarlijkse tentoonstelling vind plaatPs in het Tuincentrum

in de periode van 17 tem 19 november 2023


De Nationale tentoonstelling  van de NBVV is dit jaar in HARDENBERG (JANUARI 2024)