Algemene informatie

De Vogelvereniging De Vogelvrienden Doesburg
werd opgericht in April 1950


Lokatie: Wij zijn met onze vereniging te gast in het  

 Tuincentrum Bloemendaal,  Rijksweg 14  Drempt.
Hier vinden ook onze vergaderingen en Tentoonstelling plaats.

Het BESTUUR is als volgt samengesteld;
Voorzitter: Dirk Jan Koning, van Brakellaan 4, 6981 JL Doesburg
                                                Tel.: 0313-474140     Email: [email protected]
Secretaris: Dick Römer, Oranjesingel 67, 6981 GT  Doesburg
                  Tel.: 0313-410149      Email: [email protected]
Penningmeester:   Cor Römer, Betulastraat 19, 6982 AS Doesburg

                 Tel.: 0313-474823     Email: [email protected]

Materiaalbeheerder: Hein Veugelink, Kleine Dreef 7,  6996 BL Drempt
Tel.:  06-27400356. 

Ringencommissaris: G Raben, Kuiperstraat 53, 6921 GK Duiven

Lidmaatschap/contributie

Bondsleden  € 37,50     per 1-1-2024  € 40,00 
Bondsjeugd  € 18,75     per 1-1-2024  € 20,00 
Verenigingsleden.€ 18,75    per 1-1-2024   € 20,00 
Verenigingsleden  jeugd  € 10,00 


Bondsleden ontvangen maandelijks het bondsblad en krijgen een kweeknummer
.
IBAN: NL20RABO0315007389  en Kvk 09148480


Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBVV) te Bergen op Zoom onder nummer 334